DLA WYSTAWCÓW

MAPKA ORIENTACYJNA z 2018 roku


MAPKĘ OCZYWIŚCIE ZAKTUALIZUJEMY W MAJU 2018 r.

__________

UWAGA!
ZGŁOSZENIA WYSTAWCÓW PRZYJMUJEMY DO 
11 MAJA 2018
______

WYSTAWCOM ZAPEWNIAMY, tak jak w latach ubiegłych, bezpłatnie miejsce, ale jednocześnie prosimy o przekazanie na  cele statutowe po jednej pracy ceramicznej.
Proponujemy oznakować swoje stoiska w taki sposób, by stanowiły one promocję Państwa regionu. Podpowiadamy, że na taki cel można ubiegać się o fundusze u władz  gminnych i miejskich, chociażby o zwrot kosztów podróży. Gotowi jesteśmy wystawić Państwu stosowne zaświadczenie.

Z G Ł O S Z E N I A   W Y S T A W C Ó W
Jak co roku prosimy w zgłoszeniu podać:
- nazwę i adres firmy
- nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za stoisko
- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego
- ilość potrzebnego miejsca na rozstawienie swojego stanowiska
np. 3x3 m (czyli jeden namiot ogrodowy).
_______________________________________________________________________ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESYŁAĆ  NA 

E-MAIL: 


lub

ceramika_do@poczta.onet.pl

_______
Miejsce wybieramy sami. Rezerwacje ZCP będą zaznaczone biało czerwona taśmą.
Wyposażenie stoiska takie jak namiot, stół, regały itp. trzeba przywieźć własne.

W sobotę 9 czerwca 2018 r. prosimy zgłaszać się do stanowiska organizatorów imprezy od godz. 8.00 do 10.00.
O godz. 11.00 planujemy oficjalne otwarcie imprezy. 
Po godz. 11.00 nie będzie możliwości wjazdu na teren miasteczka ceramicznego samochodem.

Z ceramicznym pozdrowieniem
Zarząd Związku Ceramików Polskich, Dyrekcja Centrum Promocji Kultury

PS. 
W ramach integracji środowiska i promocji imprezy prosimy o powiadomienie o  14. WSC jak największej ilości osób zainteresowanych ceramiką.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz